Quảng cáo từ khóa Google Adwords là gì?

Quảng cáo Google Adwords còn được biết biết với tên khác là quảng cáo từ khóa của Google là loại hình hiển thị mẫu quảng cáo cùng với kết quả tìm kiếm khi có ai đó tìm kiếm với một từ khóa nào đó có liên quan đến sản phẩm của bạn trên Google. Bằng cách đó, khách hàng và cả khách hành tiềm năng – những đối tượng trước đó đã quan tâm đến sản phẩm, dịch vụ của bạn sẽ nhìn thấy những mẫu quảng cáo mà bạn đã đăng trước đó.

Dịch vụ quảng cáo Google Adword – quảng cáo từ khóa cho phép người quảng cáo (nhà tài trọ) – chính là bạn trả tiền cho Google để được liệt kê ở những vị trí ngay trang đầu tiên khi khách hàng tìm kiếm với những từ khóa nhất định. Điều này sẽ làm cho các nhà tài trợ có thể tiếp thị được website của mình đến đúng đối tượng khách hàng một cách có chọn lọc và hiệu quả nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Website