Cần lưu ý gì khi chọn mua Hosting?

Cần lưu ý gì khi chọn mua Hosting?

Tốc dộ truy cập và thời gian Up/down time

Tính bảo mật và nên chọn nhà cung cấp uy tín

Dung lượng đĩa

Băng thông (Banwidth) hàng tháng.

Các thông số hỗ trợ khác như: Addon domain, sub domain, park domain, thông số hỗ trợ database, mailbox, ftp account…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Website