Cần lưu ý gì khi chọn mua Hosting?

Cần lưu ý gì khi chọn mua Hosting?
Tốc dộ truy cập và thời gian Up/down time
Tính bảo mật và nên chọn nhà cung cấp uy tín
Dung lượng đĩa
Băng thông (Banwidth) hàng tháng.
Các thông số hỗ trợ khác như: Addon domain, sub domain, park domain, thông số hỗ trợ database, mailbox, ftp account…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Website