Hướng dẫn sử dụng Teamviewer Quick Support

Sau khi tải phần mềm Teamviewer Quick Support

Tiến hành chạy file TeamViewer_Setup_vi-ckq.exe, cửa sổ sau sẽ xuất hiện:

Đợi khoảng 15 giây để máy chủ Teamviewer cấp ID và Password truy cập cho phần mềm đang chạy trên máy tính của bạn

Lưu ý: ID của Teamviewer sẽ giữ nguyên, trong khi Password sẽ thay đổi. Yêu cầu có kết nối Internet.