SSL & Bảo mật

Chứng chỉ số SSL (Secure Sockets Layer) hay còn được gọi với một tên khác là chứng thư số – là một tiêu chuẩn an ninh công nghệ toàn cầu tạo ra một liên kết được mã hóa giữa máy chủ web và trình duyệt. Liên kết này đảm bảo tất cả các dữ liệu trao đổi giữa máy chủ web và trình duyệt luôn được bảo mật và an toàn. Contine reading